“A boldogság forrása nem rajtunk kívül, hanem bennünk van.” /Lev Tolsztoj/

Intézményünk pályázott a Boldog Iskola cím elnyerésére a 2018/2019-es tanévre. A program keretein belül az alsó tagozatos osztályok vesznek részt havonként Boldogságórán. A Boldog Iskola program a pozitív pszichológia módszerére épülve olyan technikák és stratégiák átadása tanulóink részére, amely hozzásegítheti őket egy boldogabb, kiegyensúlyozottabb életvezetés kialakításához. A kutatási eredmények igazolják, hogy a boldog gyerekek pozitívan gondolkodnak, problémamegoldásukat a kreativitás jellemzi. Bízom benne, hogy az órák élménygazdag feladatai és játékai által megvalósul az érzelmi intelligencia és az élethez szükséges kompetenciák fejlesztése. A Boldogságórák célja, hogy olyan vezérfonalat adjon, amely képessé teszi gyerekeinket a pozitív orientációra, a pozitív érzelmek generálására és mentális egészségük megtartására.

A Boldogságórák első témája a hála gyakorlásának feldolgozása volt. A hála, a hálás gondolkodásmód segít felismerni és értékelni életünkben a jó dolgokat, és ezáltal oldja a feszültséget. Elkészítettük az 1.a osztály közös hálaleltárát, ami egy Hálabefőtt című üvegbe került, majd lehetőségük nyílt hálalevélben lerajzolni 3 olyan dolgot, amiért valakinek hálásak lehetnek. Megbeszéltük a hálaforrásokat, mindazt ami a hála érzésével tölt el bennünket. Ajándékul Hálanaplóval leptem meg a gyerekeket, amelyet ők maguk díszítettek. A Hálanapló tulajdonosa hétvégenként belerajzolhatja, később beleírhatja mi vagy ki iránt érzett hálát azon a héten. Az óra jókedvű dalénekléssel zárult.

Kürthyné Rumi Henriette

           

(képek forrása: a cikk szerzője)

Hangolódunk…

Iskolánkban a Zenei világnapot a napközis délután keretein belül is megünnepeljük.

A rendezvényt október 1-én 14 órától iskolánk tornatermében tartjuk meg.

Digitális Témahét

Iskolánk az idei tanévben ismét jelentkezett a Digitális Témahét megtartására. A rendezvény fő célja a digitális pedagógia módszertanának népszerűsítése és elterjesztése a köznevelésben.  A program fontos törekvése, hogy a digitális kompetenciafejlesztés az informatika órán túl kiterjedjen más tantárgyakra is.

15 pedagógus vállalta, hogy az április 9-13. közötti héten digitális taneszközöket használnak. Tanulóink közül szinte mindenkit érintett valamelyik óra keretében. Voltak, akik saját projektet valósítottak meg, voltak, akik a Learning Apps tankockáit hívták segítségül, de sokan éltek az iDoctum program ingyenes használatának lehetőségével és kipróbálták a meglévő tananyagokat.

Részt vevő pedagógusaink és diákjaink változatos és kreatív iskolai projektek keretében fejleszthették képességeiket a technológiával támogatott tanulás során.