Jelentkezés a 2023/2024. tanítási évre

Jelentkezés a 2023/2024. tanítási évre

Kedves Szülők!

Az alábbi linkekre kattintva érhetik el a 2023/2024. tanítási évre vonatkozó jelentkezéshez szükséges dokumentumokat.

Jelentkezési lap – 2023.

Tájékoztató levél szülőknek – 2023.

Kérjük a Jelentkezési lapokat a beiskolazas@ibolya-deb.edu.hu e-mail címre legyenek szívesek  megküldeni legkésőbb 2023. február 17-ig.

Tisztelettel:

Gyurkóné Mezei Katalin
intézményvezető

A Boldogságórák negyedik témája a: Boldogító jó cselekedetek

A Boldogságórák negyedik témája a: Boldogító jó cselekedetek

Advent, a karácsonyt megelőző négy hét az ünnepre való lelki felkészülésről, az örömteli csendes várakozásról és reményről szól.

Karácsony közeledtével érzékelhetjük, hogy meghittebb és bensőségesebb hangulat uralkodik el rajtunk, hiszen alapvetően a karácsony üzenete, a szeretet és a béke érzésének a megtapasztalása illetve minőségileg való megélése. Lelkünk megtelik gazdag érzelemmel és szívünk nyitottabbá válik, előkerül és felszínre juthat az embertársak iránti őszinte odafordulás, a támogató hozzáállás és magatartás megnyilvánulása szavakban és tettekben egyaránt.

Úgy gondolom, hogy december hónap aktualitása generálja az osztályközösségben a jó cselekedetek megbeszélését és megvalósítását is.

Tanítványaink karácsonyi képeslapot készítettek egymásnak, amelyben megjelenítettek egy olyan szimbolikus ajándékot, mellyel társaikat, barátaikat lepték meg.

Ezzel a szeretetteljes gesztussal sikerült egymás napját megszépíteni és az ünnepet emlékezetesebbé tenni.

Kürthyné Rumi Henriette

A Boldogságóra harmadik témája: A társas kapcsolatok ápolása

A Boldogságóra harmadik témája: A társas kapcsolatok ápolása

A társas kapcsolatok ápolásának fontosságáról, a családi kötelékekről, a barátságról, és a szélesebb közösségi kapcsolatokról formálhattak véleményt tanítványaink.

A „Szerethető vagyok” című tabló elkészítése során a gyermekek annak érdekében, hogy jobban megismerjék egymást, továbbá annak tudatosításában, hogy mindannyian értékesek és szerethetőek, szabadon választott technikával megjelenítették, mely tulajdonságaik és tetteik miatt kell őket szeretni.

Ezután párokat alkotva közösen terveztek és rajzoltak egy olyan gépet, ami meg tudja javítani az elromlott barátságokat. Milyen alkatrészei vannak a gépnek és hogyan kell használni? Ezekre a kérdésekre a „Varázsgépről” elkészült rajzok bemutatása és a hozzájuk tartozó használati utasítás ismertetésével választ kaphattunk.

Kürthyné Rumi Henriette

Óvodából iskolába

Óvodából iskolába

Intézményünk 8 évfolyamos és két-két párhuzamos osztállyal működik. Egyenletesen, jó színvonalon működő, kiszámítható iskola, ahol:

  • jól körülhatárolt a követelményrendszer,
  • fontos érték a tanulás és a tudás,
  • nem jelennek meg a szélsőségek elemei (beszéd, öltözködés, viselkedés),
  • a gyermek és a szülő egyaránt fontosnak érzi magát.

Fő törekvésünk, hogy a gyermekek biztonságban, esztétikus környezetben tanulhassanak és érezzék jól magukat az iskolában.

A nevelés-oktatás folyamatában alkalmazott módszerek elsősorban a hagyományokra és a jól bevált tapasztalatokra épülnek.

A 2020/2021. tanévtől kezdődően felmenő rendszerben intézményünkben bevezettük az inkluzív oktatást, mely során minden gyermek számára a személyiségéhez igazodó egyéni bánásmódot igyekszünk biztosítani.

Az informatikát 3. évfolyamtól, az angol nyelvet pedig az 1. évfolyamtól kezdve tanítjuk. Ez utóbbit felső tagozaton differenciált oktatási formában folytatjuk.

A testnevelés heti 5 órájából hármat építünk be a délelőtti órarendbe, kettőt pedig délutánra szervezünk.

Számos tanórán kívüli lehetőséget is biztosítunk a gyerekeknek. Ezek közül ingyenesek a tehetségfejlesztő foglalkozások, az énekkar és a szakkörök. Térítés ellenében vehetők igénybe a tűzzománc, a Logisuli, a MEA zeneiskolai, a foci, a sakk, a kosárlabda foglalkozások.

Az iskolánk iránt érdeklődő szülőket arra kérjük, hogy az intézményünk e-mail címére (titkarsag@ibolya-deb.edu.hu) küldjenek egy rövid bemutatkozó levelet, mely a következőket tartalmazza:

  • Gyermek, családi környezet rövid bemutatása.
  • Miért választották intézményünket?
  • Elérhetőségek (e-mail cím, telefonszám).

Az érdeklődőket Győri Zoltán intézményvezető-helyettes úr előzetes időpont-egyeztetést követően (30/961-0601) fogja fogadni.

Theme: Overlay by Kaira 2019. Minden jog fenntartva.
Ibolya Utcai Általános Iskola