Szerző: --- ---

Fogyasztói Tudatosságra Nevelő Iskola

Fogyasztói Tudatosságra Nevelő Iskola

A Debreceni Lórántffy Zsuzsanna és a Debreceni Bocskai Általános Iskola „Fogyasztói Tudatosságra Nevelő Iskola” versenyt hirdetett, melynek célja: TUDATOS FELNŐTTEKÉ, KÖRNYEZETTUDATOS FOGYASZTÓKKÁ nevelni tanítványainkat.

Iskolánk 6.a osztályának tanulói 2. helyezést értek el a versenyen. A csapat tagjai: Lente Evelin, Martin Ramóna, Popovics Hanna, Végh Dóra voltak. Felkészítette őket: Lakatosné Vértesi Rita. Gratulálunk nekik!

 

A tanulóink által készített videó erre a szövegre kattintva tekinthető meg.

Ibolyás matematikusok sikerei

Ibolyás matematikusok sikerei

Az utóbbi időben több olyan matematika verseny is zajlott, ahol eredményesen szerepeltek iskolánk diákjai.

 Varga Tamás matematika verseny

A versenyt 7. és 8. évfolyamos diákok számára hirdetik meg két kategóriában. Az I. kategóriába tartoznak azok a tanulók, akiknek a heti kötelező óraszáma matematikából legfeljebb 4 óra. A II. kategóriába tartoznak azok, akiknek a heti kötelező óraszáma matematikából több mint 4 óra.

A verseny három fordulós. Az első forduló az iskolai forduló, a második a megyei forduló, a harmadik az országos döntő.

Ebben a kategóriában Tar Levente 8.b osztályos tanulónk Hajdú-Bihar megyében a legjobb eredményt érte el, így megyei 1. helyezést szerzett. Felkészítő tanára Orbán Andrea és Fazekas Sándor.

 Kenguru nemzetközi matematika verseny

Ez egy egyfordulós tesztverseny, melyet 2-12. évfolyamos diákok számára hirdetnek meg és minden tanuló a saját iskolájában írja meg a feladatlapot. Az alsós tanulóknak 24, a felsősöknek 30 feladatot kell megoldaniuk úgy, hogy az 5 válaszlehetőség közül ki kell választaniuk az egyetlen helyeset. A Budapesti eredményhirdetésre minden évfolyamból csak az országos listán a legjobb 15 tanuló kerül meghívásra.

Jurácsik Vencel 3.b osztályos tanulónk 14. helyezést szerzett. Felkészítő tanára Kovácsné Szabó Judit.

Nagy Ádám Kornél 4.a osztályos tanulónk országos 1. helyezést szerzett. Felkészítő tanára Győri Zoltán.

 Zrínyi Ilona matematika verseny

Ez a matematika verseny a Varga Tamás versenyhez hasonlóan három fordulós, de a Kenguru versenyhez hasonlóan tesztverseny, ahol szintén 5 válaszlehetőség közül kell kiválasztani az egyetlen helyes megoldást.

A megyei forduló megrendezése után Derecskén került sor az ünnepélyes eredményhirdetésre, ahová az egyéni versenyben szereplők közül a legjobb 15 tanulót, a csapatversenyben pedig évfolyamonként a két legeredményesebb csapatot hívták meg. Iskolánkból összesen 10 tanulót hívtak az eredményhirdetésre és közülük 6 tanuló kapott meghívót az országos döntőre.

Csapatversenyben a 4. évfolyamon a Győrfi Ádám, Nagy Ádám Kornél, Szabó-Csécsi Viktória összetételű csapat az első helyet szerezte meg. Felkészítő tanáraik: Győri Zoltán és Szász-Wéber Ágnes.

Az ötödik évfolyamon a Bakó Gergely József, Miskei Máté Ádám, Ráthonyi Lili Niobé összetételű csapat a 2. helyen végzett. Felkészítő tanáruk Fazekas Sándor.

Az egyéni verseny díjazottjainak eredményeit az alábbi táblázat mutatja:

Tanuló neve Évfolyam Helyezés Országos döntő Felkészítő tanára
Kocsis Liliána 2. 5. igen Baloghné Péli Rita
Nagy Blanka Olívia 2. 14. Dominyák Mária
Kardos Viktória 3. 6. igen Kovácsné Szabó Judit
Nagy Ádám Kornél 4. 1. igen Győri Zoltán
Győrfi Ádám 4. 9. igen Győri Zoltán
Ráthonyi Lili Niobé 5. 5. igen Fazekas Sándor
Bakó Gergely József 5. 13. Fazekas Sándor
Tar Levente 8. 5. igen Orbán Andrea

Zrínyi Ilona matematika verseny megyei döntősei

Jurácsik Vencel – Kenguru nemzetközi matematika verseny díjátadó

Nagy Ádám Kornál – Nemzetközi Kenguru matematika verseny

Sulizsák

Sulizsák

Kedves Adományozók!

Iskolánk a 2021/2022-es tanévben ismét felvállalta az otthonokban fölöslegessé vált, használt ruhák összegyűjtését.

A tavaszi időszakban mód nyílt arra, hogy a budapesti székhelyű SULIZSÁK nevű országos program keretében megváljanak a háztartásokban felhalmozott, jó állapotú és tiszta ruháktól.

A felajánlók adományként mondtak le a zsákok tartalmáról, ezzel is jelezve, hogy az iskola javára ajánlják fel a ruhákért kapott ellenértéket.

Köszönöm, hogy a kért határidőre és a leírtaknak megfelelően lezárva hozták fel a zsákokat.

A mérés összesítése után 815 kg áru töltötte meg a szállítók kocsiját.

Megállapítható, hogy ismét közös összefogással, sikerült tenni a fenntarthatóbb jövőnkért!

Az idei bevételt az iskolai rendezvényeken használt technikai berendezések korszerűsítésére  fordítjuk.

 

Köszönet és hála az adakozóknak, hogy a program ismét sikeres lehetett!

Magyar Sára

programfelelős

 

Jogorvoslati kérelem

Jogorvoslati kérelem

Tisztelt Szülők!

Az általános iskolai beiratkozás folyamatában elérkeztünk egy újabb fontos állomáshoz, ez pedig a jogorvoslati szak. A szülő/törvényes képviselő a közléstől (= amikor értesül róla a címzett, pl. átvette a tértivevényes levelet) számított 15 napon belül élhet ennek lehetőségével.

A jogorvoslati (felülbírálati) kérelemmel kapcsolatos formanyomtatvány ITT tölthető le.

A kérelem benyújtásának módja lehet:

  • e-mail (a jogorvoslatot kérő szülő/törvényes képviselő írja alá a kérelmet, és szkennelve küldje el az iskola e-mailcímére)
  • postai út (az intézmény postacímére, de a Debreceni Tankerületi Központ tankerületi igazgatójának címezve).

Gyurkóné Mezei Katalin

Intézményvezető

Rendhagyó énekkari próba

Rendhagyó énekkari próba

Április 26-án (kedden) az énekkari próbánkat a hagyományostól eltérő módon tartottuk meg. Sok mindenben különbözött a megszokott munkafolyamattól. Nemcsak mi énekeltünk, hanem nekünk is énekeltek.

Vendégünk volt Pazár István karnagy, aki zongorán jazzt, ragtime zenéket játszott. Énekelt Beatles számokat és zongorán kísérte. Klasszikus és könnyed művekből is kaptunk ízelítőt. Majd Ildikó nénivel egy spirituálét adtak elő .

Mi is bekapcsolódtunk egy Elvis Presley feldolgozásba, legújabb műveinket új kisérettel énekeltük. Kellemes, felszabadult, pezsdítő, baráti hangulatban telt  ez a rendhagyó próba.

Bodnár Diána (6.a)

Digitális témahét

Digitális témahét

Az idén hetedik alkalommal került megrendezésre Magyarország legnagyobb digitális pedagógiai eseménye a Digitális Témahét.

Célja, hogy a digitális eszközökkel támogatott projektpedagógia és innovatív pedagógiai módszerek terjesztésén keresztül fejlessze a tanulók digitális kompetenciáját, segítse a 21. századi képességek fejlesztését biztosító digitális pedagógiai módszerek terjesztését.

Iskolánk ebben a tanévben is csatlakozott az április 4-8. között megtartott eseményhez.

A digitális eszközök felhasználása a tanítási-tanulási folyamatban mindennapossá vált iskolánkban. Természetesen a Digitális Témahét során igyekszünk erre még hangsúlyosabban figyelni.

Kollégáink közül 15 fő jelezte, hogy a Digitális Témahét idején a tanítási órán digitális eszközök használatával járult hozzá a tanulók digitális kompetenciájának fejlesztéséhez. Örömteli, hogy a 15 pedagógus által megtartott 29 ilyen tanórán az első évfolyamtól a nyolcadik évfolyamig valamennyi osztály érintett volt, így tanulóink közül mindenki részt vehetett legalább egy ilyen foglalkozáson a hét folyamán.

 

Theme: Overlay by Kaira 2019. Minden jog fenntartva.
Ibolya Utcai Általános Iskola