Szerző: Dajnics Péter

Diákkonferencia

Diákkonferencia

A 2021/2022. tanévben ismét meghirdetésre kerül a Debreceni Tankerületi Központ intézményeibe járó összes 5-8. osztályos általános iskolás tanuló részére a VI. Debreceni Tehetséggondozó Diákkonferencia.

A Diákkonferenciára azoknak a tanulóknak a jelentkezését várjuk, akik szívesen végeznek érdeklődési területükön kutató munkát. A diákoktól szabadon választott témában háromoldalas írásos dolgozatot várunk, melyet egy 5 perces kiselőadás (Power Point) formájában kell az iskolai fordulóban bemutatniuk.

A pályaműveket egyénileg, páros munkában és háromfős csoportokban  is el lehet készíteni. A pályázatra idegen nyelven készült munkákkal is lehet jelentkezni.

Megkérünk minden érdeklődő diákot, hogy a jelentkezési szándékot és a téma címét a szülői támogató és hozzájáruló nyilatkozattal együtt november 29-ig adják le osztályfőnöküknek/mentortanáruknak.

 

Felhívás diákoknak – VI. Diákkonferencia

Szülői támogató és hozzájáruló nyilakozat

Témajavaslatok – VI. Diákkonferencia

Versenyfelhívás VI. Diákkonferencia

Szempontsor értékeléshez – Diákkonferencia

Intézményvezető-helyettesi pályázat

Intézményvezető-helyettesi pályázat

Az Ibolya Utcai Általános Iskola intézményvezető-helyettesi beosztásának ellátására 2 db pályázat érkezett Győri Zoltán Sándor és Dajnics Péter Gyula pályázóktól a pályázati kiírásban megjelölt benyújtási határidőig.

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 67.§ (8) bekezdése alapján az intézményvezető-helyettesi megbízásra benyújtott pályázat részét képező vezetési program közérdekből nyilvános adat, amelyet a honlapunkon nyilvánosságra hozunk.

Intézményvezető-helyettesi pályázat – Győri Zoltán Sándor

Intézményvezető-helyettesi pályázat – Dajnics Péter Gyula

Általános iskolai beiratkozás 2021 – jogorvoslat

Általános iskolai beiratkozás 2021 – jogorvoslat

Tisztelt Szülők!

Elérkeztünk az általános iskolai beiratkozás egy újabb fontos állomáshoz, a jogorvoslati szakaszhoz. A szülő/törvényes képviselő a közléstől (= amikor értesül róla a címzett, pl. átvette a tértivevényes levelet) számított 15 napon belül élhet ennek lehetőségével.

A kérelem benyújtásának módja lehet:

  • e-mail (a jogorvoslatot kérő szülő/törvényes képviselő írja alá a kérelmet, és szkennelve küldje el az iskola e-mailcímére)
  • postai út (Ibolya Utcai Általános Iskola, 4027 Debrecen, Ibolya utca 3., a Debreceni Tankerületi Központ tankerületi igazgatójának címezve).

A jogorvoslati (felülbírálati) kérelemhez szükséges formanyomtatványt az alábbi linkre kattintva tölthetik le:

Nyomtatvány általános iskola_2021_jogorvoslat

Tájékoztató étkezés megszervezéséről

Tájékoztató étkezés megszervezéséről

Étkezéssel kapcsolatos nyomtatványok:

8. sz. melléklet

9.sz. melléklet

Hozzájáruló nyilatkozat

Szülői tájékoztató az étkezés megszervezéséről 2021-22

Az étkezési nyomtatványokat erre az e-mail címre szíveskedjenek visszaküldeni:

venkerti.etkezes@diminfo.hu

 

Szülői/gondviselői nyilatkozat diétás szolgáltatásról és a szolgáltatáshoz szükséges adatkezelésről

Theme: Overlay by Kaira 2019. Minden jog fenntartva.
Ibolya Utcai Általános Iskola