Jogorvoslati kérelem

Jogorvoslati kérelem

Tisztelt Szülők!

Az általános iskolai beiratkozás folyamatában elérkeztünk egy újabb fontos állomáshoz, ez pedig a jogorvoslati szak. A szülő/törvényes képviselő a közléstől (= amikor értesül róla a címzett, pl. átvette a tértivevényes levelet) számított 15 napon belül élhet ennek lehetőségével.

A jogorvoslati (felülbírálati) kérelemmel kapcsolatos formanyomtatvány ITT tölthető le.

A kérelem benyújtásának módja lehet:

  • e-mail (a jogorvoslatot kérő szülő/törvényes képviselő írja alá a kérelmet, és szkennelve küldje el az iskola e-mailcímére)
  • postai út (az intézmény postacímére, de a Debreceni Tankerületi Központ tankerületi igazgatójának címezve).

Gyurkóné Mezei Katalin

Intézményvezető

Rendhagyó énekkari próba

Rendhagyó énekkari próba

Április 26-án (kedden) az énekkari próbánkat a hagyományostól eltérő módon tartottuk meg. Sok mindenben különbözött a megszokott munkafolyamattól. Nemcsak mi énekeltünk, hanem nekünk is énekeltek.

Vendégünk volt Pazár István karnagy, aki zongorán jazzt, ragtime zenéket játszott. Énekelt Beatles számokat és zongorán kísérte. Klasszikus és könnyed művekből is kaptunk ízelítőt. Majd Ildikó nénivel egy spirituálét adtak elő .

Mi is bekapcsolódtunk egy Elvis Presley feldolgozásba, legújabb műveinket új kisérettel énekeltük. Kellemes, felszabadult, pezsdítő, baráti hangulatban telt  ez a rendhagyó próba.

Bodnár Diána (6.a)

Digitális témahét

Digitális témahét

Az idén hetedik alkalommal került megrendezésre Magyarország legnagyobb digitális pedagógiai eseménye a Digitális Témahét.

Célja, hogy a digitális eszközökkel támogatott projektpedagógia és innovatív pedagógiai módszerek terjesztésén keresztül fejlessze a tanulók digitális kompetenciáját, segítse a 21. századi képességek fejlesztését biztosító digitális pedagógiai módszerek terjesztését.

Iskolánk ebben a tanévben is csatlakozott az április 4-8. között megtartott eseményhez.

A digitális eszközök felhasználása a tanítási-tanulási folyamatban mindennapossá vált iskolánkban. Természetesen a Digitális Témahét során igyekszünk erre még hangsúlyosabban figyelni.

Kollégáink közül 15 fő jelezte, hogy a Digitális Témahét idején a tanítási órán digitális eszközök használatával járult hozzá a tanulók digitális kompetenciájának fejlesztéséhez. Örömteli, hogy a 15 pedagógus által megtartott 29 ilyen tanórán az első évfolyamtól a nyolcadik évfolyamig valamennyi osztály érintett volt, így tanulóink közül mindenki részt vehetett legalább egy ilyen foglalkozáson a hét folyamán.

 

Theme: Overlay by Kaira 2019. Minden jog fenntartva.
Ibolya Utcai Általános Iskola