A Boldogságóra Program 5. témája: Célok kitűzése és elérése

A célok melletti elköteleződés elősegíti önbecsülésünk kedvező alakulását, értelmet ad életünknek. Az észszerű, következetes célok támogatják a tudatosságunkat és a cél felé haladva a hatékonyság érzését is megtapasztaljuk. A célok elérése során gyakran előfordul, hogy együttműködünk barátokkal, osztálytársakkal, tanárainkkal s ezek a társas kontaktusok, érintkezések élénkítik és növelik az összetartozás érzését.

Az új év első hónapjában igazán aktualitása van a jövő év megtervezésének. A második osztály tanulói aprónyi levelekbe megfogalmazták és lerajzolták az egyéni céljaikat majd megtervezték azokat a lépéseket, amelyek szükségesek a célok sikeres eléréséhez. Az elkészült műveket beletették az osztály által készített bakancsba azzal a szándékkal, hogy egy év múlva újra megtekinthessük, hogyan valósultak meg az eltervezett célkitűzések.

A negyedikesek pedig egy olyan levélben rögzítették céljaikat, amiket a csoport osztályszinten szeretne elérni. Ezután a levél feladásra került „Célapó” részére, aki év végén ellenőrzi mennyire volt sikeres a tervek megvalósítása.

Kürthyné Rumi Henriette

Theme: Overlay by Kaira 2019. Minden jog fenntartva.
Ibolya Utcai Általános Iskola