Könyvtár

„Nem lesz annak többet unalmas órája,
 kit érdekel a könyvtár ezernyi csodája”

 

konyvtar

Könyvtárunk az iskola épületének alagsorában található. Egy nagyobb tanteremnyi méretű, szabadpolcos rendszerű. Állománya 1999 óta – ebben az évben alakult – fokozatosan cserélődött, újult, az általános iskola oktató-nevelő jellegének megfelelően. Sajnos az utóbbi években egyre nehezebb fejleszteni. A beszerzésre fordítható pénzt felemészti a tankönyvek megvétele. Pillanatnyilag bő 7000 kötettel rendelkezünk, amelynek nagy része kölcsönözhető, a többi kézikönyv.

A kölcsönzés és az olvasói nyilvántartás számítógép segítségével történik.

A könyvtár helyisége nemcsak helyben olvasásra, csendes tanulásra alkalmas, lehetőség van egy osztálynyi tanuló elhelyezésére, órák tartására is. A könyvtárhasználati órákon a kisebbek a könyvtárral, az információszerzés lehetőségeivel ismerkedhetnek meg, a felsősök már az önálló ismeretszerzésre készülnek fel.

Tapasztalataim szerint az iskolánkba járó 10-14 éves tanulók körében megcsappanni látszik a szépirodalom iránti érdeklődés. Ezen kívántam változtatni, amikor elindítottam a Hónap könyve című játékunkat.. Olvasási-szövegértési feladatsorokat állítottam össze, félévenként két művet feldolgozva. A tanév végén a megoldásokat beküldő gyerekekkel összegyűltünk a könyvtárban, ahol megosztották velem és egymással élményeiket a regényekkel kapcsolatban. Aki a legtöbbet elolvasta, jutalmul könyvvásárlási utalványt kapott. Feldolgozásra került már – többek között – Szabó Magdától, Fekete Istvántól, Békés Páltól, Molnár Ferenctől, G. Szabó Judittól, Móra Ferenctől alkotás.

Az Add tovább! könyvismertető, érdeklődést felkeltő programunkban minden osztály választ egy irodalmi alkotást a tanév elején, felkészülnek tavaszi bemutatójára, ismertetőjére. A cél a mű iránti érdeklődés felkeltése, az eszköz szabadon választott: lehet projektoros bemutató, részletek előadása, ismertetés részletek felolvasásával, előadás illusztrációkkal, a gyerekek fantáziájára bízom. Szórakoztató és hatásos, a szépirodalmi könyvek kölcsönzésének száma a bemutató után érzékelhetően nőtt.

Hagyománynak tekinthető, hogy a Népmese Napján (amely Benedek Elek születésnapján van), valamilyen, a népmeséhez köthető rendezvényünk van. A hangulatos délutánokon a napközi adta lehetőségeket is kihasználva volt már játékos vetélkedő, népmesék előadása saját gyerekeink feldolgozásában, mesemondó délutánunk, meseíró pályázat, a Zeneteátrum vendégjátéka is.

A könyvtárban lehetőség nyílik még számítógép, internet használatára, CD lemezek hallgatására, videofilm, DVD megtekintésére.

Rendezvényeink között szerepel vers- és prózamondó verseny, aktuális évfordulóhoz kapcsolódó vetélkedő, pályázat kiírása, rendhagyó óra.

Igyekszem apró, de fontos lépéseket tenni a gyerekek olvasóvá nevelése, a könyvtár megszerettetése érdekében.

Licska Józsefné
Kati néni
könyvtáros

Theme: Overlay by Kaira 2019. Minden jog fenntartva.
Ibolya Utcai Általános Iskola