A Boldogságórák harmadik témája: A társas kapcsolatok ápolása

A Boldogságórák harmadik témája: A társas kapcsolatok ápolása

Iskolánk első osztályos tanulói mélyreható bölcseletekkel és komolysággal osztották meg gondolataikat a társas kapcsolatok ápolásának fontosságáról és a családi kötelékekről. A mi osztályunk című tabló megalkotása folyamán információcsere történt a barátságok és a közösség nélkülözhetetlen szerepéről.

A harmadik osztály vidáman elkészítette a csoport „Fotóalbumát”, melyben a gyermekek számukra nélkülözhetetlen és alapvető emberi kapcsolatokat jelenítették meg vizuális technikával.

Az ötödikesek először kipróbálták, hogy mennyire ismerik egymást. Egy táblázatban állításokhoz egymás aláírásait gyűjtötték. Aki jól ismeri a másikat, az a megfelelő mondattal fordult a társához, és megkapta az aláírását. Ezután a jó barátsághoz adtak tanácsokat egymásnak, és egy kéz ujjaiba mindenki beírta a neki legfontosabbakat. Végül egy házzal szimbolizálva az emberi kapcsolatok négy elemét, neveket gyűjtöttek. A ház alapjába írták, hogy kinek adják/ kitől várják a legnagyobb tiszteletet, az ablakba annak a neve került, aki iránt a legnagyobb bizalommal vannak, és aki a legnagyobb bizalommal van irányukba, a tetőre gyűjtötték azok nevét, akikkel a legjobban szeretik egymást, és végül az ajtóba kerültek azok, akikkel a legjobban ismerik és megértik egymást. Jó kedvvel búcsúztunk óra végén.

A képre kattintva további fotók érhetők el

Kürthyné Rumi Henriette, Kovács Judit

Étkezési díj befizetése

Étkezési díj befizetése

TISZTELT  SZÜLŐK!

 A DECEMBER HAVI ÉTKEZÉSI DÍJ BEFIZETÉSI IDŐPONTJAI:

                         2019.12. 04. (SZERDA)

   PÓTNAP :  2019.12. 09.  (HÉTFŐ)

NAPKÖZI :      9.815.-Ft

MENZA     :      6.400.-Ft

A Boldogságórák második témája: az optimista gondolkodás gyakorlásának a témaköre

A Boldogságórák második témája: az optimista gondolkodás gyakorlásának a témaköre

Az optimista életszemlélet elsajátítása érdekében az első osztályosok készítettek “Varázsszemüveget”,  amely abban segíti őket, hogy pozitívabban lássák a világot.

A “Valóra vált álmok” című tablón a harmadikosok megjelenítették, hogy milyen derűlátó, boldog életet képzelnek el tíz, húsz esetleg harminc év múlva.

A képre kattintva további fotók érhetők el.

A nyolcadik osztályosokkal az optimista szó tartalmát jártuk először körül. Ezután bölcs mondásokat fejtettünk meg egy táblázat segítségével. Végül szerepjátékkal kerestünk optimista megoldásokat különböző élethelyzetekre.

A képre kattintva további fotók érhetők el.

Kürthyné Rumi Henriette, Kovács Judit

Theme: Overlay by Kaira 2019. Minden jog fenntartva.
Ibolya Utcai Általános Iskola