Szerző: Budainé M. Katalin

Beiratkozás

Beiratkozás

Tisztelt Szülő/Törvényes képviselő!

Tekintettel a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) Korm. rendeletre, az általános iskolai beiratkozás folyamata a 2020/2021. tanítási évre vonatkozóan az emberi erőforrások minisztere 7/2020. (III. 25.) EMMI határozata alapján történik.

Jelen tájékoztató levelünk a 2020/2021. tanévre történő általános iskolai beiratkozással kapcsolatos fontos szülői feladatokat tartalmazza. Kérjük, figyelmesen olvassa el!

Felhívjuk figyelmét, hogy amennyiben gyermekét a lakóhely szerinti körzetes általános iskolába szeretné beíratni, akkor az intézmény felé csak a szándék megerősítése szükséges, ebben az esetben a beiratkozás automatikusan megtörténik. Amennyiben másik intézményt választanak, akkor kell benyújtani jelentkezési kérelmet a kiválasztott iskolába.

A veszélyhelyzetre való tekintettel kérjük, hogy gyermeke általános iskolai beíratását lehetőség szerint online módon intézze a KRÉTA rendszer e-Ügyintézési felületén keresztül, amelyet a https://eugyintezes.e-kreta.hu/kezdolap elérhetőségen talál meg.

Köszönjük, hogy az óvodákban leadott Jelentkezési szándékával a Debreceni Tankerületi Központ intézményét tisztelte meg. Kérjük, hogy az Ön által első helyen jelölt általános iskola KRÉTA felületén jelentkezési szándékát erősítse meg.

A beiratkozás szakaszai:

A beiratkozás két szakaszban történik:

 • A beiratkozás első szakaszában április 6. 0:00 óra és 2020. április 24. 24:00 óra között azok a szülők/törvényes képviselők adhatják le beiratkozási kérelmeiket, akik
 • nem állami fenntartású általános iskolába,

vagy

 • állami fenntartású, de körzettel nem rendelkező általános iskolába kívánják gyermeküket beíratni.

A körzetes iskolák listáját az alábbi internetes oldalakon találhatja meg:

https://kir.hu/KIR2_KORZET_3h/Pub/Index

http://kk.gov.hu/hirek-debreceni (KÖZLEMÉNY)

https://www.debrecen.hu/hu/debreceni/oktatas/altalanos-iskolai-kepzessel-kapcsolatos-informaciok

Továbbá minden a Debreceni Tankerületi Központ (a továbbiakban: DTK) fenntartásában működő intézmény honlapján elérhető az intézmény saját felvételi körzetének jegyzéke. (Intézményünk állami fenntartású, körzettel nem rendelkező, városi beiskolázású iskola.)

 • A beiratkozás második szakaszában április 28. 0:00 óra és 2020. május 15. 24:00 óra között azok a szülők/törvényes képviselők végezhetik el a beiratkozással kapcsolatos ügyintézésüket, akik gyermeküket:
 • olyan körzettel rendelkező általános iskolába kívánják beíratni, amely azonban nem a gyermek lakóhelye/életvitelszerű tartózkodási helye szerinti körzetes általános iskola.
 • a gyermek lakóhelye/életvitelszerű tartózkodási helye szerinti körzetes általános iskolába kívánják beíratni.

Felhívom figyelmét, hogy a hatályos jogszabályok [a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 50. § (6) bekezdése alkalmazásában a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 22. § (6)bekezdése] alapján életvitelszerű ott lakásnak minősül, ha a tanulónak a kötelező felvételt biztosító iskola körzetében van a lakóhelye, ennek hiányában a tartózkodási helye.

Minden olyan tanuló 2020. április 28-án automatikusan felvételre kerül a lakóhelye szerinti körzetes általános iskolába, aki nem nyert felvételt az első szakaszban, illetve nem adta be a jelentkezését más általános iskolába. Ebben a szakaszban szükséges megerősíteni azon gyermekek jelentkezését, akiket a szülők/törvényes képviselők a lakóhely szerinti körzetes általános iskolába szeretnének beíratni. Tájékoztatásul jelezzük, hogy a gyermek automatikus felvétele a lakóhelye alapján körzetes általános iskolában létesül [az emberi erőforrások minisztere 7/2020. (III. 25.) EMMI határozata 2. d) pontja szerint]. Amennyiben Ön a lakóhelyétől eltérő tartózkodási helye szerinti körzetes általános iskolába kívánja beíratni a gyermekét, kérem, hogy vegye fel a kapcsolatot az érintett általános iskolával.

A beiratkozáshoz kapcsolódóan az alábbi dokumentumokra van szükség, melyeknek bemutatása a jelenlegi helyzetre tekintettel elegendő, ha csak a 2020/21-es tanév első napján történik meg.

 • A gyermek személyazonosságát igazoló hatósági igazolvány
 • A gyermek nevére kiállított TAJ kártya
 • A gyermek nevére kiállított lakcímet igazoló hatósági igazolvány
 • Nyilatkozat az életvitelszerű ott lakásról
 • Nyilatkozat a közös szülői felügyeleti jog gyakorlására vonatkozóan

Az online felületen a gyermekek körzetes iskolába való beíratási szándékának megerősítése úgy történik, hogy a gyermek azonosításához szükséges adatok megadása után megjelölik az intézményt. Online jelentkezés esetén a felületre fel lehet tölteni a dokumentumok másolatát, személyes megjelenés esetén pedig kérjük bemutatni, illetve átadni az intézményi ügyintézőnek. A 7/2020. (III. 25.) EMMI határozat alapján az online beiratkozás esetén az eredeti iratok bemutatására a 2020/2021. tanév első napján kerül sor.

Az életvitelszerű ott lakásra és a közös szülői felügyeleti jog gyakorlására vonatkozó nyilatkozatokat elektronikus beiratkozás esetén a KRÉTA e-Ügyintézés felületén – az adatok megadását követően – az „Előnézet” ikonra kattintva tudja letölteni és aláírást követően fel tudja tölteni a rendszerbe. Személyes megjelenéssel történő beiratkozás esetén a formanyomtatványokat az intézmény biztosítja.

* Felhívjuk a figyelmet, hogy iskolánk esetében az első szakaszban van lehetőség a beiratkozás folyamatának ügyintézésére.

Amennyiben az elektronikus úton történő beiratkozás az Ön számára nem megoldható, a köznevelési intézmények lehetőséget biztosítanak a személyes ügyintézésre is. Tájékoztatjuk, hogy személyes megjelenéssel történő beiratkozás esetén a járványügyi helyzettel összefüggésben bevezetett fokozott óvintézkedésekkel kell számolni.

* Iskolánkban a jelentkezések személyes benyújtására előzetesen telefonon (52/315-338) vagy e-mailben (titkarsag@ibolya-deb.sulinet.hu) egyeztetett időpontban van lehetőség hétfőn 10-18 óráig, keddtől-péntekig 8-16 óráig.

Felhívjuk figyelmét, hogy a két szakaszban történő beiratkozás során a második szakaszban csak egyetlen általános iskolába kérheti gyermeke felvételét.

Tájékoztatjuk, hogy az intézményvezető a tanuló felvételéről szóló döntését a beiratkozás I. szakaszában érintett intézményekben 2020. április 25-27. között, a beiratkozás II. szakaszában érintett intézményekben pedig 2020. május 16-21. között hozza meg, s egyúttal ugyanezekben az időintervallumokban kerül sor az Ön értesítésére is.

 

Videós segédletek:

eÜgy – BÁI – Beiratkozás általános iskolába KRÉTA hozzáféréssel

eÜgy – BÁI – Beiratkozás általános iskolába KRÉTA hozzáférés nélkül

Folytatódik a kosárlabda a 2019/2020. tanévben is!

Folytatódik a kosárlabda a 2019/2020. tanévben is!

2019 szeptemberében, immár 14. éve indulnak újra a kosárlabda edzések iskolánkban. Ilyenkor indul az újak toborzása, és nagy örömömre szolgál, hogy sokan jelentkeztek már a régiek közül. 1-4. osztályos tanulók jelentkezését várom, heti 2 alkalommal – hétfőn és szerdán – a nagy tornateremben.

Az elmúlt években mindig megálltuk helyünket a különböző „megmérettetéseken”, sok szép élménnyel gazdagodhattak a kis kosarasok. 2019. május 31-én, az Ibolya Utcai Általános Iskola képviselhette Debrecent, Hajdú-Bihar megyét, a – már 7. alkalommal megrendezésre kerülő – „Dobd a kosárba!” elnevezésű, az MKOSZ sportágfejlesztési program Országos Döntőjén. Az eseménynek, a Törökbálinti Sportközpont adott otthont. Gyönyörű környezetben, sok meglepetéssel, igényes szervezéssel és nagyon sok mosolygós gyerekkel, egy értékes napot töltöttünk el az örömkosárlabdázás nevében!

Ilyen és ehhez hasonló élmények begyűjtésére hívok és várok minden sportolni és mozogni vágyó érdeklődőt.

Első edzésünk időpontja:

 • szeptember 23, hétfő: 1-2 osztály számára 13.30 óra
 • szeptember 25, szerda: 3-4 osztály számára 13.30 óra

 

Legyél Te Is Ibolyás Kosaras!!!

Várlak szeretettel,

Máthé Katalin

kosárlabda edző

Élményalapú tematikus hét

Élményalapú tematikus hét

Az EFOP 3.3.5-17-2017-00060 azonosító számú “Élményalapú tematikus napközi és bentlakásos programok megvalósítása a Debreceni Tankerületi Központ intézményeiben” című pályázat keretében iskolánk 30 tanulója és 4 pedagógusa 2019. június 17-21. között közösségi programokban vett részt.

A közlekedési ismeretekkel, a KRESZ-szel és az egészségre neveléssel való ismerkedés mellett számos színes élményben volt részük. Kirándultak Martinkára és a Nyíregyházi Vadasparkba, izgalmas kísérleteket és bemutatókat láttak az Agora Tudományos és Élményközpont munkatársaitól, kézműveskedtek és sokat sportoltak, játszottak együtt.

Köszönjük a lehetőséget!

Digitális témahét

Digitális témahét

A Digitális Témahét meghirdetésének célja a digitális taneszközök használatának népszerűsítése. Tanáraink a kezdeményezéstől függetlenül is kihasználják az elektronikus taneszközök által nyújtott lehetőségeket. Idén április 8-12. között került megrendezésre az EMMI által meghirdetett témahét, melyhez iskolánk természetesen ebben a tanévben is csatlakozott.

Kollégáink közül idén 15-en vállalták, hogy ezen a héten a digitális taneszközökre helyezik a hangsúlyt a tanítási órákon. Szinte minden tanulónk találkozott valamelyik tanórán olyan programmal, melynek használata digitális taneszközhöz kötött. Néhány pedagógus saját projektet valósított meg, többen a LearningApps tankockáit hívták segítségül, de sokan használták a tankönyvhöz kapott digitális tananyagokat is. Biológia órákon a tabletek segítségével önálló feladatmegoldásra is sor került.

Az alábbi táblázat azt tartalmazza, hogy melyik nap, melyik tanórán, melyik osztályt érintette az adott program.

Tanár neve Időpont Osztály Létszám A foglalkozások témája
Dominyák Mária IV.8. 1.a 27 Környezetismeret: Növények csoportosítása, részei
Szűcs Jelena IV.8. 3.ab 17 Angol: Kérdések am/is/are igével
Szűcs Jelena IV.8. 4.b 13 Angol: Házak, városok
Magyar Sára IV.8. 3.b 28 Környezetismeret: Vizek, vízpartok élővilága (összefoglalás)
Fazekas Sándor IV.8. 8.a 17 Matematika: Függvények hozzárendelési szabálya
Kovácsné Szabó Judit IV.9. 4.a 28 Környezetismeret: Magyarország nagytájai
Magyar Sára IV.9. 3.a 25 Környezetismeret: Csodálatos állatvilág
Magyar Sára IV.9. 3.b 28 Matematika: Törtszámok, egységtörtek
Dominyák Mária IV.8. 1.a 27 Matematika: Alapműveletek végzésének gyakorlása
Dominyák Mária IV.8. 1.a 27 Magyar: Szövegfeldolgozás
Kovácsné Szabó Judit IV.10. 4.b 27 Matematika: Mértékegységváltás
Szűcs Jelena IV.10. 8.ab 21 Angol: Vonatkozói mellékmondat
Dajnics Péter IV.10. 8.b 20 Biológia: Az idegrendszer
Baloghné Péli Rita IV.10. 1.b 28 Matematika: Számfogalom 16-ig
Magyar Sára IV.10. 3.b 28 Ének-zene: Két szál pünkösdrózsa
Kovácsné Szabó Judit IV.11. 4.a 16 Angol: In the town
Kovácsné Szabó Judit IV.11. 4.a 28 Matematika: Mértékegységváltás
Győriné Szécsi Zsuzsanna IV.11. 4.a 25 Magyar nyelvtan: Igemódok felismerése
Győriné Szécsi Zsuzsanna IV.11. 4.b 24 Magyar nyelvtan:Igemódok felismerése
Horváth Attila IV.11. 5.b 32 Történelem: Uradalom
Baloghné Péli Rita IV.11. 1.b 28 Környezetismeret: A tűz
Dajnics Péter IV.11. 7.b. 20 Biológia: Tengerek élővilága
Dajnics Péter IV.11. 7.a 23 Biológia: Tengerek élővilága
Fazekas Sándor IV.11. 5.a 29 Matematika: Négyszögek osztályozása
Fazekas Sándor IV.11. 7.b. 20 Matematika: Egyenletek megoldása
Fazekas Sándor IV.11. 6.a 22 Matematika: Zárójelek felbontása
Kovácsné Szabó Judit IV.12. 4.b 27 Környezetismeret: Magyarország nagytájai
Orbán Andrea IV.12. 8.b 21 Matematika: Függvények
Orbán Andrea IV.12. 5.b 32 Matematika: Négyszögek
Tar Barbara IV.12. 2.b 23 Szövegfeldolgozás: A jó orvosság
Mogyorósné Kerékgyártó Ildikó IV.12. 2.a 25 Szövegfeldolgozás: A jó orvosság
Baloghné Péli Rita IV.12. 1.b 28 Szövegfeldolgozás: Szókincsfejlesztés
Magyar Sára IV.12. 3.b 28 Vár
Fodorné Gavallér Anikó IV.12. 2.b 23 Matematika: Maradékos bennfoglalás
A képre kattintva a további fotók elérhetők.
Theme: Overlay by Kaira 2019. Minden jog fenntartva.
Ibolya Utcai Általános Iskola