Élményalapú tematikus hét

A Debreceni Tankerületi Központ EFOP 3.3.5-1-2017-00060 “Élményalapú tematikus napközi és bentlakásos programok megvalósítása a Debreceni Tankerületi Központ intézményeiben” című projekt keretében iskolánk 30 tanulója és 4 pedagógusa 2018. június 18-22. között közösségi programokban vett részt.

A környezetvédelemmel, a természetismerettel és a tudatos fogyasztói magatartással való ismerkedés mellett számos színes élményekkel gazdagodtak. Kirándulást tettek Martinkára és Poroszlóra, zenés műsort hallgattak meg, találkoztak a Madársuli lakóival, kézműveskedtek és sokat játszottak együtt.

Köszönjük a lehetőséget.

Fenntarthatósági Témahét

A környezettudatosság évében, a Fenntarthatósági Témahét keretében 2018. április 23-27. között iskolánk tanulói változatos programokon vehettek részt.

Április 23-án az alsós osztályok könyvtári foglalkozások keretében hallhattak a fenntarthatóságról a Méliusz Juhász Péter Könyvtár Libakerti Fiókkönyvtárában Czeglédi Erika könyvtárvezető előadásában.

Az újrahasznosítás érdekében, jó állapotban lévő, de már a családok számára fölöslegessé vált könyveket és ruhákat gyűjtöttek a gyerekek valamennyi évfolyamon.

Április 24-én a Zöld Kör kiállítását nézhettük meg az aulában, majd az alsós gyerekek „Öko-játszóházban” szerezhettek ismereteket. Két értékes előadáson vettek részt 4. osztályos tanítványaink, ahol szakavatott előadók, Gyarmathy István és Váradi Zoltán beszéltek a szelektív hulladékgyűjtésről és az élővilágbarát kertről. Az aulában megtartott programot iskolánk rajztanára, Maklaga Jánosné által készített dekoráció színesítette.

Az osztályok tablókat készítettek, melyekből kiállítást rendeztek. A téma gazdagságát bemutatva felhívták társaik figyelmét arra, hogy a fenntarthatóság miért fontos mindenki számára.

2018. április 26-án, a tornateremben került sor Andrejkovics Anita sajtkészítő előadására, aki szóban és képben mutatta be a sajtkészítés titkát. A program végén valamennyi osztály sajtot kóstolhatott, összehasonlíthatták, hogy sajt és sajt között mekkora lehet a különbség.

Minden osztály részesült az AKSD által felajánlott „Hulladékhasznosítás” című kiadványból, melynek célja „a diákok, és rajtuk keresztül a teljes lakosság környezettudatosságának erősítése, a hulladékhasznosítás jelentőségének bemutatása.”

A 4. b osztály tanulói az AKSD telephelyét meglátogatva láthatták az újrahasznosítás folyamatát. Az ott tapasztaltak alapján javasolják mindenkinek az iskolai papírgyűjtésben való aktívabb részvételt, mely egyben a fák védelmét is szolgálja.

Pénteken került sor „A fizika mindenkié” című program lebonyolítására, melyben pedagógusok és tanulók mutattak be fizikai kísérleteket az osztályuk közösségének, ezzel is népszerűsítették ezt a tantárgyat.

A programfelelős, Magyar Sára tanítónő felajánlása zárta a témahetet: az iskola kertje gazdagodott több tő nyári orgonával.

(A képekre kattintva megnézhetők a fotók.)

Magyar költészet napja

Hagyományainkhoz híven április 11-én az iskola tanulói a költészet napja alkalmából magyar költők verseit szavalták. Reggel 8 órától délután 16 óráig keltek életre a költemények. A program nagy élményt jelentett mindenkinek.

( A képre kattintva megnézhető a fotóalbum.)