Közzétételi lista

Kedves Érdeklődő!

Iskolánk fontos jellemzőit,  dokumentumait nézegetheti itt meg.

1. Felvételi lehetőségek

A felvételi eljárás során:

– a kormányhivatal által kijelölt beiskolázási körzetből,

– a fenntartó utasításoknak eleget téve,

– a nevelési-oktatási intézmények működéséről szóló 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendeletben meghatározott sorrendben vesszük fel a tanköteles korú tanulókat.

Iskolánk jelenleg városi beiskolázású intézmény.

2. A beiratkozásra meghatározott idő, a fenntartó által engedélyezett osztályok, csoportok száma

Ezek az adatok a fenntartó által a későbbiek során kerülnek meghatározásra.

A beiratkozás várható ideje: Kormányhivatal által megadott időpont

Az induló első osztályok valószínűsíthető száma: 2

3. Díjfizetési kötelezettség

Intézményünkben tandíjat nem kell fizetni.

Az étkezésért térítési díj fizetendő, melyhez normatív, illetve rászorultsági kedvezmény igényelhető.

4. A nyitva tartás rendje, a tanévben tervezett jelentősebb rendezvények időpontja

A tanév során az iskola 6 órától 2130-ig tart nyitva.

A tanulóknak a tanórák és a tanórákon kívüli foglalkozások időtartamán túl ügyeletet biztosítunk az alábbiak szerint.

630-730

1600-1700

Tanévnyitó: augusztus utolsó hete

Tanévzáró: június 3. hete

Ballagás: utolsó tanítási nap

Nyílt nap: március

Fogadóórák: november, április

Országos mérés: központilag megadott időpont

Az aktuális időpontok a Dokumentumok/A tanév rendje menüpontban találhatók.

5. A pedagógusok neve, végzettsége, szakképzettsége, e-mail címe, fogadóórája

Itt megtekinthető.

6. A nevelő és oktató munkát segítők neve és munkaköre, iskolai végzettsége, szakképzettsége

Név (munkakör) Végzettség Szakképzettség
Budainé Molnár Katalin (iskolatitkár) főiskola informatikus könyvtár – ügyvitel szak
Hajdú Erzsébet Irén (pedagógiai asszisztens) érettségi pedagógiai asszisztensi tanfolyam
Fleischer Radu István (rendszergazda) egyetem gépészmérnök és gépészmérnök szakos mérnöktanár
Sándor Ilona (gyógypedagógiai asszisztens) érettségi gyógypedagógiai asszisztens tanfolyam

7. Az országos mérés-értékelés évenkénti eredményei (PDF fájlok, olvasó szükséges hozzá)

Kompetencia 2014. 6.osztály

Kompetencia 2014. 8.osztály

Kompetencia 2015. 6.osztály

Kompetencia 2015. 8.osztály

Kompetencia 2016. 6.osztály

Kompetencia 2016. 8.osztály

Kompetencia 2017. 6.osztály

Kompetencia 2017. 8.osztály

Kompetencia 2018. 6.osztály

Kompetencia 2018. 8.osztály

8. A tanulók le- és kimaradásával, évfolyam-ismétlésével kapcsolatos adatok

  2015/
2016.
2016/
2017.
2017/
2018.
2018/
2019.
2019/ 2020.
Távozott
(pl. költözés miatt)
11 fő 15 fő 11 fő 10 fő 5 fő
Évet ismétel 0 fő 0 fő 0 fő 0 fő 0 fő
Hatosztályos gimnáziumban folytatja tanulmányait 14 fő 13 fő 10 fő 11 fő 19 fő

9. A tanórán kívüli egyéb foglalkozások igénybevételének lehetőségei

A tanulók szabadon választhatnak az iskola által felkínált tanórán kívüli egyéb foglalkozások közül. Részt vehetnek a napközi otthon, a különböző szakkörök, az énekkar és a differenciált képességfejlesztő foglalkozások munkájában.

A foglalkozásokra az osztályfőnök tájékoztatása alapján, az aktuális tanévet megelőző tanítási év végén írásban kell jelentkezni.

Jelenleg működő szakköreink: matematika,  színjátszó, angol, francia, vizuális kultúra, kézműves.

10. A hétvégi házi feladatok és az iskolai dolgozatok szabályai

A pedagógus egyéni mérlegelés alapján dönt arról, hogy hétvégére, szünidőre ad-e házi feladatot.

A nagyobb dolgozatok, témazárók esetében a tanulókat egy héttel előbb értesítjük a dolgozatírás időpontjáról. Az időpont megválasztásánál vigyázunk arra, hogy egy osztály egy napon ne írjon kettőnél több dolgozatot. A dolgozatot lehetőleg a következő tanítási órára, de legkésőbb 10 munkanapon belül kijavítjuk. A javítási órán megbeszéljük a tanulókkal a típushibákat. A szépírást, a helyesírást és az esztétikus formát megköveteljük minden tantárgy esetén. Az iskolai dolgozatokat javítás után a szülők fogadóórán megtekinthetik.

11. Az osztályozó vizsga tantárgyankénti, évfolyamonkénti követelményei

Az osztályozó vizsga követelményei

12. Az iskolai osztályok száma és az osztályokban tanulók létszáma (október 1-i állapot)

Osztály Létszám
1.a 22 fő
1.b 23 fő
1.c 23 fő
2.a 27 fő
2.b 29 fő
3.a 25 fő
3.b 26 fő
4.a 25 fő
4.b 23 fő
5.a 28 fő
5.b 25 fő
6.a 29 fő
6.b 29 fő
7.a 21 fő
7.b 23 fő
8.a 23 fő
8.c 27 fő

13. Pedagógiai szakmai ellenőrzés

Az intézményi tanfelügyeleti ellenőrzésről készült szakértői összegző dokumentum – 2018

14. Köznevelési alapfeladattal kapcsolatos vizsgálatok

A fenntartó az intézmény 2019/2020. tanévi munkatervét a TK/082/07319-2/2019 iktatószámú levelében véleményezte és elfogadta.

15. Nyilvános dokumentumok (PDF fájlok, olvasó szükséges hozzá)

Szakmai alapdokumentum

SZMSZ

Házirend (Az osztályozó vizsga követelményeit tartalmazó melléklet a “Közzétételi lista” 11. pontja alatt, valamint IDE kattintva érhető el.)

Pedagógiai program (Nevelési program, helyi tanterv)

Alsó tagozat tantárgyi programjai

Felső tagozat tantárgyi programjai

 

Theme: Overlay by Kaira 2019. Minden jog fenntartva.
Ibolya Utcai Általános Iskola