Szerző: Kovács Judit

Boldogságórák – Jó cselekedetek

Boldogságórák – Jó cselekedetek

„Ahogy egyre idősebb leszel, megtanulod, hogy két kezed van: az egyik, hogy magadon segíts, a másik pedig azért, hogy másokon.” (Audrey Hepburn)

Advent, a karácsonyt megelőző négy hét az ünnepre való lelki felkészülésről, az örömteli csendes várakozásról és reményről szól.

Karácsony közeledtével érzékelhetjük, hogy meghittebb és bensőségesebb hangulat uralkodik el rajtunk, hiszen alapvetően a karácsony üzenete a szeretet és a béke érzésének a megtapasztalása illetve minőségileg való megélése. Lelkünk megtelik gazdag érzelemmel és szívünk nyitottabbá válik, előkerül és felszínre juthat az embertársak iránti őszinte odafordulás, a támogató hozzáállás és magatartás megnyilvánulása szavakban és tettekben egyaránt.

 Úgy gondolom, hogy december hónap aktualitása generálja az osztályközösségben a jó cselekedetek megbeszélését és megvalósítását is.

„Kedvesség Napocskát” készítettek a másodikos diákok, amelyben megjelenítettek egy olyan önzetlen jótettet, mellyel társaikat lepték meg.

Amint beköszöntött a tél és megérkeztek az első fagyos napok megfelelő alkalom adódott a negyedikes tanulók számára, hogy elkészítsék a madáretetőket. Mivel a madarak ebben az időszakban nehezen találnak eleséget, tollas barátaink folyamatos etetése és a róluk való gondoskodás igazi jótett, ami felemelő érzéssel tölt el a bennünket.

Kürthyné Rumi Henriette

A Boldogságórák harmadik témája, a társas kapcsolatok ápolása

A Boldogságórák harmadik témája, a társas kapcsolatok ápolása

Intézményünk második osztályos tanulói izgatottan és örömmel osztották meg a számukra kedvező híreket. Szabadon választott vizuális technikával megjelenítették az egymástól hallott kellemes információkat. A beszámolókról készült rajzokat pedig elhelyezték a „Nagyszerű hírek” gyűjtésére szolgáló ládikában.

A harmadik osztályban „Elismerő levelekkel” ajándékozták meg a diákok a társaikat. Meglepetésként megfogalmazták, hogy melyek azok a dolgok, amelyeket becsülnek illetve milyen tulajdonságokat értékelnek barátaikban. Szívmelengető volt látni, ahogyan átadták, majd elolvasták a leveleket.

Kürthyné Rumi Henriette

Boldogságórák – az optimista gondolkodás gyakorlása

Boldogságórák – az optimista gondolkodás gyakorlása

Kisiskoláskorban kiemelten hangsúlyos az optimista hozzáállás kialakítása, amely hozzásegítheti a gyermekeket a derűlátó, bizakodó és cselekvőképes felnőtté váláshoz.

Az optimista életfelfogás terjesztése érdekében a második osztályos tanulók montázs technikával elkészítették az osztály sólyom madarát. Ezután összegyűjtöttük azokat a pozitív tevékenységeket és elfoglaltságokat, amelyeket madártávlatból akkor láthatna, ha az iskola felett átrepülve rápillantana a csoportra. Az alkotás címe: Sólyomszemmel.

A negyedik osztályos tanulók pedig egy rendkívül okos óriás, Opti Miska jó tanácsait, biztatásait összegezték. Miska „arról volt híres”, hogy azonnal észrevette az élet napos oldalát és bölcs tanácsokkal látta el a hozzá fordulókat.

Kürthyné Rumi Henriette

A Magyar Népmese Napja

A Magyar Népmese Napja

MESÉLTÜNK         RAJZOLTUNK        MORZSOLTUNK            VERSENYEZTÜNK

A Magyar Népmese Napját ünnepeltük szeptember 30-án az Ibolya Utcai Általános Iskolában.  A nap kezdetén egy rövid köszöntő után meghallgattuk az „Egyszer volt Budán kutyavásár” című magyar népmesénket, mely egyfajta hangulatteremtő meseként szolgált, ugyanis mi is megrendeztük a saját „kutyavásárunkat”. A gyerekekkel közösen megszavaztuk az iskola legszebb plüss kutyáját: elsőnek osztályszinten hirdettünk eredményt ezt követően pedig iskolaszinten.

A napközis délután sem volt egyhangú. A délután témája a „Kígyókirály gyűrűje” című népmese köré fonódott. A gyerekekkel rajz versenyen, illetve egy állomásokra bontott akadályversenyen vetélkedtünk. Az akadályok valamilyen úton-módon kötődtek a népi mesemondás színtereihez. Egyik helyen kukoricát morzsoltunk másik helyen pedig kukoricacsövet dobáltunk kaskába, de volt olyan állomás is, ahol csutkából dzsenga várat építettünk és ahol régi tárgyakat ismerhettünk fel. Nem maradhattak ki, a magyar szólások-közmondások sem, hiszen az egyik állomáson ezekkel játszottunk. Az egész vetélkedőt egy pontgyűjtő füzet foglalt össze, melyet mi készítettünk el s ezzel a kis mesebeli „tarisnyával” utazva gyűjtöttük be az állomásokon szerzett pontokat. Így emlékeztünk MI, azaz Ibolyások, szeptember 30-ára, Benedek Elek születésnapjára – A Magyar Népmese Napjára.

A mese hősei folyton mozgásban, “úton” vannak, mert tudják, hogy nem lehet mindent egy helyen megtalálni. Nem is ott keresik. Mennek, mendegélnek, és bárhol járnak, tapasztalatokat szereznek.                                                                                                – Boldizsár Ildikó

Jövőre is találkozunk! Üdvözlettel: Gombos Ádám

Ti írtátok:

„Soha nem gondoltam volna, hogy ilyen a régi rocska.” 3/a

„A kedvenc feladatom a kukoricadobálás volt.” 2/a

„Szerettem volna, ha nem kellett volna maszkot hordani.” 3/a

„Nem gondoltam volna, hogy ilyen jól tudok dobni.” 1/c

„Érdekes volt, hogy visszatérhettem a régi világba.” 3/a

„Érdekes volt, hogy ilyen sok régi tárgyat megismerhettem.” 3/a

„Az állomásokon végig jártuk azt az utat, amin a szegénylegény ment keresztül a mesében. Nagyon élveztük a feladatokat. Kedvenceim közé tartozott: a kukoricacsutkából való dzsenga építés és a régi tárgyak felismerése, de mindegyik feladat ötletes volt.” 3/a

       

   

Boldogságórák – Hála

Boldogságórák – Hála

Intézményünk pályázott az Örökös Boldog Iskola cím elnyerésére a 2020/2021-es tanévre.

A Boldogságórák első témája a hála gyakorlásának feldolgozása volt. A hála, a hálás gondolkodásmód segít felismerni és értékelni életünkben a jó dolgokat, és ezáltal oldja a feszültséget.

A második osztályos tanulókkal megbeszéltük azokat a hálaforrásokat, amelyek a hála érzésével töltenek el bennünket, majd elkészítettük az osztály „Leghálásabb pillanatok” című tablóját. A harmadik osztályosokkal pedig egy képzeletbeli tervező csapatként „Hála érdemrendet” alkottunk. Az óra, a Háladal éneklésével zárult.

Kürthyné Rumi Henriette

 

Boldogságórák a digitális távoktatás során

Boldogságórák a digitális távoktatás során

Az elmúlt hónapokban, hetekben a mindennapokat érintő egyéni és közösségi létet, az élet új és különös kihívások elé állította. Kimondottan büszke vagyok Diákjaimra, és minden elismerésem, hogy pillanatok alatt és jól alkalmazkodtak a kialakult rendkívüli helyzethez. Gondolom, és természetesen megértem, hogy az idő múlásával egyre jobban hiányoztak a gyermekeknek a barátaik, az iskolatársak, a közösség.
Ebben az embert próbáló helyzetben a napi feladatok elvégzése, és a test erőnlétének megőrzése mellett, kiemelten fontos volt a lelki egészség egyensúlyban tartása.

Az elkezdett érzelmi nevelést és a boldogságórák folytatását, sikerült a digitális térben is megvalósítani. Megnyugtatással töltött el, hogy a gyermekek ugyanolyan örömmel és lelkesedéssel végezték a megkezdett munkát ebben a formában is, mint az iskolában.

A különleges gondossággal és lelkiismeretesen elkészített alkotásokba nyerhetünk betekintést az apró örömök, a megbocsátás, a testmozgás és a fenntartható boldogság című témakörök feldolgozása alkalmával.

Kürthyné Rumi Henriette

A képre kattintva további fotók érhetők el.
Theme: Overlay by Kaira 2019. Minden jog fenntartva.
Ibolya Utcai Általános Iskola