Jogorvoslati kérelem

Tisztelt Szülők!

Az általános iskolai beiratkozás folyamatában elérkeztünk egy újabb fontos állomáshoz, ez pedig a jogorvoslati szak. A szülő/törvényes képviselő a közléstől (= amikor értesül róla a címzett, pl. átvette a tértivevényes levelet) számított 15 napon belül élhet ennek lehetőségével.

A jogorvoslati (felülbírálati) kérelemmel kapcsolatos formanyomtatvány ITT tölthető le.

A kérelem benyújtásának módja lehet:

  • e-mail (a jogorvoslatot kérő szülő/törvényes képviselő írja alá a kérelmet, és szkennelve küldje el az iskola e-mailcímére)
  • postai út (az intézmény postacímére, de a Debreceni Tankerületi Központ tankerületi igazgatójának címezve).

Gyurkóné Mezei Katalin

Intézményvezető

Theme: Overlay by Kaira 2019. Minden jog fenntartva.
Ibolya Utcai Általános Iskola