Általános iskolai beiratkozás 2021 – jogorvoslat

Tisztelt Szülők!

Elérkeztünk az általános iskolai beiratkozás egy újabb fontos állomáshoz, a jogorvoslati szakaszhoz. A szülő/törvényes képviselő a közléstől (= amikor értesül róla a címzett, pl. átvette a tértivevényes levelet) számított 15 napon belül élhet ennek lehetőségével.

A kérelem benyújtásának módja lehet:

  • e-mail (a jogorvoslatot kérő szülő/törvényes képviselő írja alá a kérelmet, és szkennelve küldje el az iskola e-mailcímére)
  • postai út (Ibolya Utcai Általános Iskola, 4027 Debrecen, Ibolya utca 3., a Debreceni Tankerületi Központ tankerületi igazgatójának címezve).

A jogorvoslati (felülbírálati) kérelemhez szükséges formanyomtatványt az alábbi linkre kattintva tölthetik le:

Nyomtatvány általános iskola_2021_jogorvoslat

Theme: Overlay by Kaira 2019. Minden jog fenntartva.
Ibolya Utcai Általános Iskola