Szerző: Kovács Judit

TÁG Természettudományos Labor

TÁG Természettudományos Labor

Rita néni megkérdezett bennünket, hogy szeretnénk-e a szemről szóló előadáson részt venni. Mi egyből jelentkeztünk és szerdán 6. órában megtartottuk a foglalkozást. A Tóth Árpád Gimnáziumból kaptuk meg a segédanyagokat, ppt-t, feladatlapokat, hiszen mi nem tudtunk oda elmenni a járvány miatt. Rita nénivel kitöltöttük a feladatlapokat, megtanultuk a szem részeit és érdekes optikai csalódásokat is láthattunk. Nekünk nagyon tetszett ez az óra és reméljük, még több ilyen élményben lehet részünk!

Kóté Glória, Nagy Nelli 6.a

PÉNZ7 pénzügyi és vállalkozói témahét

PÉNZ7 pénzügyi és vállalkozói témahét

Iskolánk ebben az évben is részt vett a PÉNZ7 programjain. A PÉNZ7 program – a járványhelyzet miatt – digitális környezetben alkalmazható megoldásokkal segítette a tanórák megtartását. A pedagógusok interaktív módszerekkel ismertették meg a diákokat a pénzügyi és gazdálkodási alapfogalmakkal. Az órákon játékos formában, jó hangulatban jutottak új ismeretekhez a gyerekek. Alsós és felsős tanulók is csatlakoztak az foglalkozásokhoz.

Lakatosné Vértesi Rita

A képre kattintva elérhetők további fotók

 

Felsős Osztályhangversenyek

Felsős Osztályhangversenyek

Iskolánkban február 25-től, március 5-ig rendeztük meg rendhagyó énekórák keretében a hangversenyeket. Hangszeren tanuló gyerekeink lelkesen mutatták be tudásukat az osztálytársaiknak, volt aki hangszerbemutatót is tartott. Többen énekeltek szólóban, vagy zongorakísérettel. Tapssal, elismerő szavakkal jutalmazták egymást a gyerekek.
Takács Ildikó
A képre kattintva további fotók érhetők el.

 

A Boldogságóra Program hatodik témája a megküzdési stratégiák

A Boldogságóra Program hatodik témája a megküzdési stratégiák

Életünk során a mindennapos kihívásokra és megrázkódtatásokra való megfelelő reagálás szükségessé teszi a megküzdési stratégiák elsajátítását és gyakorlását. A problémákkal és félelmekkel való sikeres megbirkózás után megnyugtató tudatosítanunk, hogy képesek vagyunk a kellemetlen érzéseket feloldani és életünk eseményeit kedvező irányba alakítani. Örömteli és derűs életet élhetünk annak ellenére is, hogy nehézségek és megpróbáltatások érnek bennünket viszont átgondolt, bátor hozzáállással és aktív cselekvéssel ezeket tudjuk kezelni.

A következő gyakorlatok az eredményes megküzdési stratégiákhoz kívántak példát, alternatívát nyújtani tanítványaink számára. A második osztályos tanulók sikeresen felülemelkedtek izgalmaikon a tanult technikák alkalmazásával a farsangi műsor előadása során. Míg a negyedik osztályosok a „Békességem” című vers megírásával és előadásával demonstrálták a belső lelki békéjük helyreállítását.

Kürthyné Rumi Henriette

A Boldogságóra Program 5. témája: Célok kitűzése és elérése

A Boldogságóra Program 5. témája: Célok kitűzése és elérése

A célok melletti elköteleződés elősegíti önbecsülésünk kedvező alakulását, értelmet ad életünknek. Az észszerű, következetes célok támogatják a tudatosságunkat és a cél felé haladva a hatékonyság érzését is megtapasztaljuk. A célok elérése során gyakran előfordul, hogy együttműködünk barátokkal, osztálytársakkal, tanárainkkal s ezek a társas kontaktusok, érintkezések élénkítik és növelik az összetartozás érzését.

Az új év első hónapjában igazán aktualitása van a jövő év megtervezésének. A második osztály tanulói aprónyi levelekbe megfogalmazták és lerajzolták az egyéni céljaikat majd megtervezték azokat a lépéseket, amelyek szükségesek a célok sikeres eléréséhez. Az elkészült műveket beletették az osztály által készített bakancsba azzal a szándékkal, hogy egy év múlva újra megtekinthessük, hogyan valósultak meg az eltervezett célkitűzések.

A negyedikesek pedig egy olyan levélben rögzítették céljaikat, amiket a csoport osztályszinten szeretne elérni. Ezután a levél feladásra került „Célapó” részére, aki év végén ellenőrzi mennyire volt sikeres a tervek megvalósítása.

Kürthyné Rumi Henriette

Theme: Overlay by Kaira 2019. Minden jog fenntartva.
Ibolya Utcai Általános Iskola