Szerző: Budainé M. Katalin

Élményalapú tematikus hét

Élményalapú tematikus hét

Az EFOP 3.3.5-17-2017-00060 azonosító számú “Élményalapú tematikus napközi és bentlakásos programok megvalósítása a Debreceni Tankerületi Központ intézményeiben” című pályázat keretében iskolánk 30 tanulója és 4 pedagógusa 2019. június 17-21. között közösségi programokban vett részt.

A közlekedési ismeretekkel, a KRESZ-szel és az egészségre neveléssel való ismerkedés mellett számos színes élményben volt részük. Kirándultak Martinkára és a Nyíregyházi Vadasparkba, izgalmas kísérleteket és bemutatókat láttak az Agora Tudományos és Élményközpont munkatársaitól, kézműveskedtek és sokat sportoltak, játszottak együtt.

Köszönjük a lehetőséget!

Digitális témahét

Digitális témahét

A Digitális Témahét meghirdetésének célja a digitális taneszközök használatának népszerűsítése. Tanáraink a kezdeményezéstől függetlenül is kihasználják az elektronikus taneszközök által nyújtott lehetőségeket. Idén április 8-12. között került megrendezésre az EMMI által meghirdetett témahét, melyhez iskolánk természetesen ebben a tanévben is csatlakozott.

Kollégáink közül idén 15-en vállalták, hogy ezen a héten a digitális taneszközökre helyezik a hangsúlyt a tanítási órákon. Szinte minden tanulónk találkozott valamelyik tanórán olyan programmal, melynek használata digitális taneszközhöz kötött. Néhány pedagógus saját projektet valósított meg, többen a LearningApps tankockáit hívták segítségül, de sokan használták a tankönyvhöz kapott digitális tananyagokat is. Biológia órákon a tabletek segítségével önálló feladatmegoldásra is sor került.

Az alábbi táblázat azt tartalmazza, hogy melyik nap, melyik tanórán, melyik osztályt érintette az adott program.

Tanár neve Időpont Osztály Létszám A foglalkozások témája
Dominyák Mária IV.8. 1.a 27 Környezetismeret: Növények csoportosítása, részei
Szűcs Jelena IV.8. 3.ab 17 Angol: Kérdések am/is/are igével
Szűcs Jelena IV.8. 4.b 13 Angol: Házak, városok
Magyar Sára IV.8. 3.b 28 Környezetismeret: Vizek, vízpartok élővilága (összefoglalás)
Fazekas Sándor IV.8. 8.a 17 Matematika: Függvények hozzárendelési szabálya
Kovácsné Szabó Judit IV.9. 4.a 28 Környezetismeret: Magyarország nagytájai
Magyar Sára IV.9. 3.a 25 Környezetismeret: Csodálatos állatvilág
Magyar Sára IV.9. 3.b 28 Matematika: Törtszámok, egységtörtek
Dominyák Mária IV.8. 1.a 27 Matematika: Alapműveletek végzésének gyakorlása
Dominyák Mária IV.8. 1.a 27 Magyar: Szövegfeldolgozás
Kovácsné Szabó Judit IV.10. 4.b 27 Matematika: Mértékegységváltás
Szűcs Jelena IV.10. 8.ab 21 Angol: Vonatkozói mellékmondat
Dajnics Péter IV.10. 8.b 20 Biológia: Az idegrendszer
Baloghné Péli Rita IV.10. 1.b 28 Matematika: Számfogalom 16-ig
Magyar Sára IV.10. 3.b 28 Ének-zene: Két szál pünkösdrózsa
Kovácsné Szabó Judit IV.11. 4.a 16 Angol: In the town
Kovácsné Szabó Judit IV.11. 4.a 28 Matematika: Mértékegységváltás
Győriné Szécsi Zsuzsanna IV.11. 4.a 25 Magyar nyelvtan: Igemódok felismerése
Győriné Szécsi Zsuzsanna IV.11. 4.b 24 Magyar nyelvtan:Igemódok felismerése
Horváth Attila IV.11. 5.b 32 Történelem: Uradalom
Baloghné Péli Rita IV.11. 1.b 28 Környezetismeret: A tűz
Dajnics Péter IV.11. 7.b. 20 Biológia: Tengerek élővilága
Dajnics Péter IV.11. 7.a 23 Biológia: Tengerek élővilága
Fazekas Sándor IV.11. 5.a 29 Matematika: Négyszögek osztályozása
Fazekas Sándor IV.11. 7.b. 20 Matematika: Egyenletek megoldása
Fazekas Sándor IV.11. 6.a 22 Matematika: Zárójelek felbontása
Kovácsné Szabó Judit IV.12. 4.b 27 Környezetismeret: Magyarország nagytájai
Orbán Andrea IV.12. 8.b 21 Matematika: Függvények
Orbán Andrea IV.12. 5.b 32 Matematika: Négyszögek
Tar Barbara IV.12. 2.b 23 Szövegfeldolgozás: A jó orvosság
Mogyorósné Kerékgyártó Ildikó IV.12. 2.a 25 Szövegfeldolgozás: A jó orvosság
Baloghné Péli Rita IV.12. 1.b 28 Szövegfeldolgozás: Szókincsfejlesztés
Magyar Sára IV.12. 3.b 28 Vár
Fodorné Gavallér Anikó IV.12. 2.b 23 Matematika: Maradékos bennfoglalás
A képre kattintva a további fotók elérhetők.
Theme: Overlay by Kaira 2019. Minden jog fenntartva.
Ibolya Utcai Általános Iskola