Honismereti séta az iskolánk környékén

A Boldog Iskola program keretében honismereti sétát tettünk. Megismerkedtünk iskolánk környékével, a Libakerttel. Ezt azért tartottuk fontosnak, mert a globalizálódás világában az ember számára a nemzeti és a helyi értékek, a történelmi hagyományok jelentik a biztos fogódzót, az érzelmi és erkölcsi támaszt.

Az ember közvetlenül egy szűkebb helyhez kapcsolódik: szülőföldjéhez, lakó- és munkahelyéhez, egykori iskolájához. Erről szeretne többet megtudni, és ebből a szoros érzelmi-értelmi kötődésből fakad a vágy, a szűkebb haza múltjának megismerésére is. Mi is erre törekedtünk a rendhagyó órán.

A hajdani örökség megbecsülése közreműködhet az összetartozás érzésének felkeltésében, a nemzeti öntudat erősítésében, a hazaszeretet elmélyítésében.

Sétánkat az iskolától kezdtük, ahol megtudtuk mivel foglalkoztak a Libakertben régen az emberek, mikor épült iskolánk épülete. Majd a Nagysándor József Laktanyához mentünk és elhelyeztük az emléktáblára nemzetiszínű szalagunkat. Vitézvári Simonyi József óbester tetteiről is sokat hallottunk. A továbbiakban a serház, és az egykori Torna Egylet épülete következett. Végül az Országzászlónál és a Magyar Fájdalom Szobornál tettük tiszteletünket. A Péterfia kaput és az Ajtó utcát elhagyva értünk vissza az iskolába.

Lakatosné Vértesi Rita

Debrecen,2018.október 17.