Optimista gondolkodás

A Boldogságórák második témája: az optimista gondolkodás gyakorlásának a témaköre.

Kisiskoláskorban kiemelten hangsúlyos az optimista hozzáállás kialakítása, amely hozzásegítheti a gyermekeket a derűlátó, bizakodó és cselekvőképes felnőtté váláshoz. Az órát ebben a témakörben a 4.a osztály tanulói, szeretett diákjaim közreműködésével tarthattam meg.

Tanulmányoztuk a pesszimista gondolkodásmódot, majd szemléletváltással optimista gondolkodásmóddá fordítottuk.

Az optimista életfelfogás terjesztése érdekében optimista reklámot és logót is készítettek a gyerekek. “Varázs szemüveget”, optimista szemüveget is alkothattak, amely abban segít, hogy bizalommal tekintsünk a jövőre és higgyünk abban, hogy a dolgok jobbra fordulnak.

           

           

Kürthyné Rumi Henriette