Digitális Témahét

Iskolánk az idei tanévben ismét jelentkezett a Digitális Témahét megtartására. A rendezvény fő célja a digitális pedagógia módszertanának népszerűsítése és elterjesztése a köznevelésben.  A program fontos törekvése, hogy a digitális kompetenciafejlesztés az informatika órán túl kiterjedjen más tantárgyakra is.

15 pedagógus vállalta, hogy az április 9-13. közötti héten digitális taneszközöket használnak. Tanulóink közül szinte mindenkit érintett valamelyik óra keretében. Voltak, akik saját projektet valósítottak meg, voltak, akik a Learning Apps tankockáit hívták segítségül, de sokan éltek az iDoctum program ingyenes használatának lehetőségével és kipróbálták a meglévő tananyagokat.

Részt vevő pedagógusaink és diákjaink változatos és kreatív iskolai projektek keretében fejleszthették képességeiket a technológiával támogatott tanulás során.