Digitális Témahét

Iskolánk az idei tanévben ismét jelentkezett a Digitális Témahét megtartására. A rendezvény fő célja a digitális pedagógia módszertanának népszerűsítése és elterjesztése a köznevelésben.  A program fontos törekvése, hogy a digitális kompetenciafejlesztés az informatika órán túl kiterjedjen más tantárgyakra is.

15 pedagógus vállalta, hogy az április 9-13. közötti héten digitális taneszközöket használnak. Tanulóink közül szinte mindenkit érintett valamelyik óra keretében. Voltak, akik saját projektet valósítottak meg, voltak, akik a Learning Apps tankockáit hívták segítségül, de sokan éltek az iDoctum program ingyenes használatának lehetőségével és kipróbálták a meglévő tananyagokat.

Részt vevő pedagógusaink és diákjaink változatos és kreatív iskolai projektek keretében fejleszthették képességeiket a technológiával támogatott tanulás során.

 

Magyar költészet napja

Hagyományainkhoz híven április 11-én az iskola tanulói a költészet napja alkalmából magyar költők verseit szavalták. Reggel 8 órától délután 16 óráig keltek életre a költemények. A program nagy élményt jelentett mindenkinek.

( A képre kattintva megnézhető a fotóalbum.)

Fizika Mindenkié 4.0

Ebben az évben iskolánk tanulói – hatéves kortól tizennégy éves korig – újból kapcsolódnak a Fizika Mindenkié 4.0 programhoz. Pénteken, a tanórákon az órák témáihoz kapcsolódó kísérleteiket mutatják be a gyerekek. A tehetséggondozásban résztvevő tanulóktól a hang, fizikatörténet és a világegyetem témakörökben előadásokat hallgatunk meg: Furfangos népi hangszerek, A hang és az énekes madarak, A hangszóró, Eötvös Loránd és a varázsvessző, A világ, amelyben élünk. A programot a következő héten a Fenntarthatóság Témahét keretében folytatjuk.